Talenti. Budućnost naše zemlje.

Pored investiranja, naš zadatak je i povezivanje talenata u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Želimo da povežemo sve ljude, bez ozbira kojih su godina, kog etničkog porijekla, da kroz jaku mrežu omogućimo razmjenu ideja, mišljenja i dobre energije.

Kroz različite događaje koje ćemo organizovati u akademskoj zajednici, kao i u školama, kompanijama i start up firmama, želimo da prezentujemo potencijale koje ova zemlja nudi, ali istovremeno da budemo dovoljno snažan partner da omogućimo takvim ljudima kvalitetno investiranje kako bi njihove ideje mogle da se pretoče u realnost.

Logika našeg razmišljanja je jednostavna: investiranjem u talente, mi stvaramo novu vrijednost koja ima višestruke efekte. Prvo, zajednica u kojoj živimo će redovno dobijati poreze i druge naknade. Drugo, zaposlićemo nove ljude i novu energiju, omogućiti da porodice imaju redovna primanja. Treće, stvorićemo novu vrijednost kroz pružanje vrhunski kvalitetnih proizvoda na tržištu što domaćem, što međunarodnom, dakle, unijeti inovacije što i jeste suština našeg biznisa.

Pratite dešavanja na našem sajtu i posjetite događaje koje ćemo da organizujemo.