Mi investiramo pametno.
Podržavamo preduzetništvo.
I vrijedne ljude.


Šta je "Inovativna korporacija"?

Mi smo kompanija za investicije i upravljanje drugim privrednim društvima. Naš osnovni zadatak je stvaranje nove vrijednosti za naše vlasnike, partnere sa kojima pravimo biznis, kao i za zajednicu u kojoj živimo. Suština našeg biznisa je stvaranje mogućnosti za mlade u Republici Srpskoj, ali isto tako i ljude sa iskustvom i idejama, da svoje želje pretoče u poslovnu realnost i ostanu ovdje u našoj Republici kroz uzimanje aktivnoog učešća u preduzetničkom stvaranju.

Mi imamo dva ciklusa našeg biznisa:

a) Anđeosko investiranje u nove kompanije

Najbliže objašnjenje funkcionisanja i rada naše kompanije u ovom segmentu je "Angel Investment Company". Mi ulažemo u biznise i ideje koji nemaju finansijsku podršku i mogućnosti finansiranja od strane klasičnih banaka, ali imaju veliku perspektivu. Zajednički sa vlasnicima ideje stvaramo kompanije, uzimamo aktivno učešće u njihovom radu, pronalazimo tržišta, pomažemo finansijski kompletan proces stvaranja, te zajednički nakon toga ubiramo plodove rada ili kompaniju prodajemo trećim licima.

Ovaj proces podrazumijeva da nam se vlasnici ideja jave putem našeg sajta www.imamideju.com. Tu treba da dostave svoj plan, razmišljanja, projekcije novčanih tokova (ako znaju da ih urade). Ako neko nemate dovoljno finansijskog znanja, ali imate želju da nešto stvorite, nikakav problem. Pošaljite ideju kako znate da je sročite, a na nama je da vidimo da li je ona održiva i kako će je prihvatiti tržište.

Investiranje u novu ideju, nakon što ona dobije odobrenje od Investicionog komiteta naše kompanije, podrazumijeva da se osnuje zajednički d.o.o. u kome "Inovativna Korporacija" d.o.o. dobija udio za kapital koji ulaže, dok investitor dobija takođe vlasnički udio koji dogovori sa nama. Shodno tome, kompanija počinje da funkconiše i naš je zadatak da joj obezbijedimo likvidnost, ali i da pomognemo da ona ima zdrave bilanse, kvalitetno upravljanje i vrhunski proizvod. Naravno, vlasnici ideje su suština cijele priče i mi im maksimalno pomažemo da njihova ideja dobije svoj život i energiju na tržištu i počne da stvara, čime bi novoosnovano društvo počelo svoj odvojeni život. U dogovoru sa vlasnikom ideje, može se dogovoriti da mi ostanemo strateški dugoročni partner ili da poslije nekog vremena prodamo biznis uz naknadu koja je transparentna od samog početka.

Za vrijeme trajanja zajedničke kompanije, mi nismo pasivni posmatrač, nego sa našim znanjem i iskustvima uzimamo aktivno učešće kod svih poslovnih procesa: bez obzira da li je u pitanju aplikacija za mobilne telefone ili se radi o dobroj ideji koja pomaža servisiranje liftova, ili je u pitanju online shop ili nešto slično, mi analizramo sve aktivnosti, procese i donosimo zaključke. Trudimo se da biznis potpuno optimizujemo i smanjimo troškove na minimum, te da tu zajedničku kompaniju napravimo što profitabilnijim i sa što boljim bilansom poslovanja.

U ovoj prvoj fazi, mi nosimo daleko više rizika nego što bi to učinile banke, na primjer, ali smo svjesni da bez rizika nema profita.

b) Investiranje u postojeće biznise

Naš veliki dio portfolija pokriva investiranje u postojeće biznise koji su od ranije prisutni na tržištu, ali im nedostaje kapitala. U tom slučaju, ulazimo kao suvlasnici u "d.o.o." koji je nosilac poslovnih aktivnosti, na način da ga dokapitalizujemo, ali istovremeno ulazimo i u sve upravljačke strukture kompanije.

Tom metolodogijom, firmu podržavamo finansijski, ukoliko ona ne može ili nije sposobna da dobije kreditno zaduženje kod poslovnih banaka, i kompanija nastavlja dalje svoje aktivnosti.

Takođe, pored tog ulaganja, postajemo aktivni partneri koji procese u kompaniji pažljivo analiziraju, te po potrebi predlažemo rješenja ili dovodimo partnere koji bi mogli na ovaj način podrže funkcionalnost biznisa.

Sfere u kojima ulažemo su različite: od IT rješenja raznog tipa, do kompanija za nekretnine, kompanija za pametna rješenja, preko proizvodnih kompanija. Otvoreni smo potpuno za saradnju.

Kod analize u postojeće biznise, mi vršimo due dilligence (dubinsku analizu) poslovnih aktivnosti, kako sa ekonomske, tako i sa pravne strane. Međutim, daleko nam je važnija energija vlasinka biznisa i njegova vizija. Spremni smo da nosimo velike rizike, ako vidimo da tu postoji žar i želja za stvaranjem. Spremni smo, takođe, da čekamo naše povrate na investiciju dugo vremena, ali ako je posao održiv i ako ima svoj smisao i posebnu komparativnu prednost na tržištu u odnosu na druge slične biznise.

c) Povezivanje talenata

Kao domaća kompanija koja posluje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, vidimo sebe kao važnog igrača koji treba da povezuje talente u ovoj zemlji, da im omogućava da kroz aktivno plasiranje svojih ideja ostanu u u našoj zemlji i stvore novu vrijednost za sebe, investitore, ali i društvo u kome žive. Problem odlaska mladih generalno govoreći na Balkanu, postao je problematičan i učešće privatnog sektora je važno radi buđenja i podrške preduzetničkog duha. Ovo se ne odnosi nužno samo na mlade ljude, već i na ljude u godinama koji su se zamorili, te im treba energija radi nastavka poslovanja.

Mi pružamo:

  • ekspertsku podršku u smislu upravljanja biznisima i poslovnim procesima,
  • finansiranje kompanije (kroz ulaganje kroz kapital kompanije, postajemo vlasnici firme zajedno sa nosiocem ideje),
  • povezujemo talente i njihove ideje,
  • stvaramo preduzetnički duh u RS i BiH i ohrabrujemo mlade i stare da ostanu ovdje u državi, da ne idu, već da zajednički nosimo sve ideje i aktivnosti.
  • unosimo inovacije u tržišta privatnih kompanija kroz strateško investiranje ("private equity").Svjesni smo da inovacije mijenjaju svijet. Postani dio našeg sistema i pridruži se svojom idejom. Probaj, ne možeš ništa izgubiti.