Mi ulažemo u ljude sa idejama.

Bez obzira da li je vaš biznis samo ideja koju vi nosite u svojoj glavi ili ste već započeli sa poslovanjem, mi smo tu da budemo podrška. Želimo da postanemo glavna investiciona platforma u zemlji koja će stvarati zajedno sa nosiocima ideja novu vrijednost za radnike, zajednicu u kojoj živimo i osnivače.

Saznajte više o nama i stupite u kontakt sa nama već danas >